آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
معرفی کتاب همنام

گوگول گانگولی فرزند خانواده ای که از هند به آمریکا آمده اند با تمام وجود تضادهای فرهنگی و تحقیرهایی که برای مهاجرین در نظر میگیرند را می چشد او از خانواده اش اسمی عجیب که روسی است را به یادگار دارد در واقع او باید با مشکلات طبقاتی جامعه ی آمریکا و بدتر از اون مشکلات نسل ها کنار بیایید. رودر رویی او با این مشکل شکل کلی داستان را تشکیل می دهد.

 ارسال در حدود 1 ماه قبل  ادامه مطلب »