آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
اصول گره زدن آرماتورها

برای اینکه آرماتورها هنگام کارهای مختلف سر جای خود قرار گیرد گره هایی دقیقی میزنند اما زدن گره باعث مقاومت سازه نمی شوند.اغلب در ۳یا ۴ محل تقاطع آرماتورها یک گره میزنند که کافی است باید دقت داشت که دوسر گره در نمای بتن ظاهر نشود.
زمانی که آرماتورهای دال ها در شرف بستن و مونتاژ شدن در محل می باشند،فاصله گذاری گره ها باید به وسیله اندازه آرماتورها کنترل شود.در این موارد معمولا از گره های یک طرفه استفاده می شود.
همچنین آرماتورهای که در محل های دیوار بسته شده اند باید به اندازه کافی گره زده شده باشند تا در هنگام بتن ریزی جابه جا نشوند.برای شبکه های میلگرد از پیش مونتاژ شده،تعداد محل های تقاطع هایی که گره زده می شود باید به حدی محکم باشد تا شبکه ها برای نقل و انتقال محکم شده باشند. زمانی که از گره یک طرفه استفاده می شود اگر محل تقاطع ها یک گره زده شود باعث استحکام کار می شود.
 ارسال در حدود 4 ماه قبل  ادامه مطلب »